Църквата “Св. Георги Победоносец” в село Езерец

Църквата “Св. Георги Победоносец” в село Езерец е една от най-старите църкви с подобен тип архитектура, запазена до наши дни. Ценен писмен източник е мраморният камък, на който са изписани дарители от 1886 година. Според по-стар надпис обаче църква е имало 30 години по-рано, през 1853 г., когато дарител е архимандрит Никифор от Велико Търново. През 1894 г. храмът е покръстен от Варненския владика.

Първите двама свещеници са Теодор Стоянов от Казанлък и Радуш Киров от Шумен. След 40-те години на ХХ век църквата спира да функционира, имуществото е разграбено, но иконите са спасени и до днес се съхраняват в храма „Св. Харалампий“ в Шабла. Интересно писмо от 20 март 1901 година се съхранява Държавен архив – Добрич. То е адресирано до добричкия архиерейски наместник оттогавашния енорийски свещеник в Шабла. Публикуваме текста му без изменения, като един интересен документ, пазещ не само духа на времето, но и отразяващ паметен момент от историята на региона.

В деня на земетресението, което разрушава много сгради (сред тях и тази на храма в Шабла), поп Янчо служи в останалата непокътната църква в Сатълмъш (Езерец) и това всъщност спасява живота му…

РАПОРТЪ
Чест ми е да Ви донеса Ваше благоговейнство, че на 18 ти того сутрента в 9 часа предъ обедъ стана въ селото Шабла силно землетресение отъ което сътресение ново построената ни църква съвсемъ се разруши. Олтарътъ целия и частъ от источната страна на църквата са събориха съвсемъ на земята, също и отъ южната страна доваря половината са събори на земята. Остатната част от къмъ западъ полусъборена така щото всичките вещи и потреби останаха подъ каманите и е опасно да се извадятъ, защото покривът на църквата стои надвесенъ та ако се почне разхвърлянето на каманите опасно е да не би да падне.

Независимо отъ горното ви донасям че на 18 ти того служих въ Сатълмъшката църква въ същия час и тамъ стана землетресение но църквата остана здрава, доварите и отъ къмъ истокъ и югъ са препукаха но няма опасность, въ нея може да се служи.

Енорийский свещенник
Я. П. Стефанов (Янчо Поп
Стефанов

Leave a Reply

Your email will not be published. Name and Email fields are required.